บริษัท จินตนาการรวมค้า จำกัด

บริษัท จินตนาการรวมค้า จำกัด
JINTANAKARN RUAMKHA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีระวัฒน์ ประชุมชน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า,ประปา,อุปกรณ์ สำนักงาน ฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 172 หมู่ 4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จินตนาการรวมค้า จำกัด