บริษัท จินตศึกษา จำกัด

บริษัท จินตศึกษา จำกัด
CHINTASUKSA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเชียร ไตรวงศ์ไพศาล, นายสุชาติ เตือนจิตต์, นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร, นายศราวุธ ไชยวัฒนา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายขายส่ง ขายปลีกสื่อการเรียนการสอน บริการด้านวิชาการ บริการธุรกิจอื่นๆ เช่นอัดสำเนา พิมพ์เขียว ทำบัญชีสิ่งของ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 74/47 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จินตศึกษา จำกัด