บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
GP EDUCATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประยงค์ กุศโลปกรณ์, นายสรัชชัย เปรมศรี, นายโสรัชย์ อัศวะประภา, นายนวมินทร์ ประสพเนตร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 13500000
ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษาให้บริการข้อมูล-ข่าวสารทางการศึกษาเป็นตัวแทนจำหน่าย-ให้บริการปรึกษาวางระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-7272
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด