บริษัท จีพี โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท จีพี โซลูชั่นส์ จำกัด
GP SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประยงค์ กุศโลปกรณ์, นายภราดา มหัทธนะสมบูรณ์, นางสาวปรินทร อดุลยศิริกุล, นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์, นายพรชัย ศุภเกียรติกำจร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องฉายภาพและอุปกรณ์ จำหน่ายซอฟท์แวร์,คอมพิวเตอร์,รูปภาพและรอยเท้าพร้อมกรอบภาพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 73/20-21 ถ.บรรทัดทอง แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2611-1661
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จีพี โซลูชั่นส์ จำกัด