บริษัท จี-ซีสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท จี-ซีสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด
G-SYSTEMS SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนิยดา หล่อรุ่งเลิศ, นางสาวศิริวรรณ อัศวเลิศศักดิ์, นางสาวเทียมวรรณ เตโช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์บริการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/253 ซ.ทับเจริญ ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จี-ซีสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด