บริษัท จี.ซี.เอส. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท จี.ซี.เอส. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
G.C.S. SALE & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพัฒนะ วิศาลวิทย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก,ขายส่ง,เครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องถ่ายเอกสา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1106 ถ.เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-3059
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จี.ซี.เอส. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด