บริษัท จี.เอส.กาญจนบุรี โอ.เอ. เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท จี.เอส.กาญจนบุรี โอ.เอ. เซ็นเตอร์ จำกัด
G.S. KANCHANABURI O.A. CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไกรกุล รัตยาภากุล, นายเกริกพงษ์ รัตยาภากุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้สำนักงาน เช่าเครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 201/22-25 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-3995
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จี.เอส.กาญจนบุรี โอ.เอ. เซ็นเตอร์ จำกัด