บริษัท จี.เอ็ม.แอ๊ดว๊านซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2002 จำกัด

บริษัท จี.เอ็ม.แอ๊ดว๊านซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2002 จำกัด
G.M. ADVANCE ENGINEERING (2002) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนพพร ฉันทลักษณ์วงศ์, นายมานะ ฉันทลักษณ์วงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/47 ถ.นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จี.เอ็ม.แอ๊ดว๊านซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2002 จำกัด