บริษัท ชัยภูมิ นมสด จำกัด

บริษัท ชัยภูมิ นมสด จำกัด
CHAIYAPOOM FRESH MILK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประกาศ แซ่เจียม, นางสาวสันทนีย์ โพธิรุกข์, นางสาวศิราพร โพธิรุกข์, นายกิ่งศักดิ์ ไชยศล, นายประภาส ไชยศล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษและเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 989 หมู่ 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : 0-4484-4663
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชัยภูมิ นมสด จำกัด