บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด
CHAIRUT THAITECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิติชัย ปวีณวิทยโชติ, นางสาวอลิสา ปฏิพัทธ์โยธิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์และรับจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/61-62 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด