บริษัท ชัยโย ไอที คอนเซาล์ทแทนท์ จำกัด

บริษัท ชัยโย ไอที คอนเซาล์ทแทนท์ จำกัด
CHAIYO IT CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกำพล ชีวะเกรียงไกร, นางสาวอริณี ชีวะเกรียงไกร, นางสาวปิติพร ชีวะเกรียงไกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : บริการอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ จำหน่ายส่ง-ปลีกและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 169 หมู่ 3 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4220-4707
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชัยโย ไอที คอนเซาล์ทแทนท์ จำกัด