บริษัท ชัวร์คอมพิวเตอร์ เชียงราย จำกัด

บริษัท ชัวร์คอมพิวเตอร์ เชียงราย จำกัด
SURE COMPUTER CHIANGRAI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงยุทธ แก้วจันทร์, นางกัลยา แก้วจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและบริการซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 732 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-1992-3650
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชัวร์คอมพิวเตอร์ เชียงราย จำกัด