บริษัท ชาญวิทยาภัณฑ์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ชาญวิทยาภัณฑ์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
CHANVITTAYAPHAN OA CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกรกช ตันพฤทธิอนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300/11 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-2753
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชาญวิทยาภัณฑ์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด