บริษัท ชำนาญ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ชำนาญ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
CHUMNARN OA CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิญญู จริยาวุฒิกุล, นางสาวอมรรัตน์ จริยาวุฒิกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 479,478 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-1917-9398
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชำนาญ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด