บริษัท ชุมพร อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท ชุมพร อินเตอร์เนต จำกัด
CHUMPORN INTERNET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคงศักดิ์ องค์ไพบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้า ขายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอินเตอร์เนต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/1 หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชุมพร อินเตอร์เนต จำกัด