บริษัท ชูมาร์ท อีควิทเทเบิ้ล คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ชูมาร์ท อีควิทเทเบิ้ล คอมพิวเตอร์ จำกัด
SHUMART EQUITABLE COMPUTERS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายลอเรนซ์ สปิงธอร์ป, นางชลฑิชา เกรย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมและอุปกรณ์ด้านการพิมพ์ ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์ด้านการพิมพ์และคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 321 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2754-3499
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชูมาร์ท อีควิทเทเบิ้ล คอมพิวเตอร์ จำกัด