บริษัท ช.โฆษิตพิพัฒน์ จำกัด

บริษัท ช.โฆษิตพิพัฒน์ จำกัด
CH.KOSITPIPAT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : พลโทนิพนธ์ ไชยะบุรินทร์, นางกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์, นายนพเก้า ไชยะบุรินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : บริการรับ-ส่งเอกสาร ขายสินค้าเครื่องเขียน ให้เช่าตู้เก็บเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/10 หมู่ 11 ซ.ลาดปลาเค้า 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-5525
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ช.โฆษิตพิพัฒน์ จำกัด