บริษัท ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จำกัด

บริษัท ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จำกัด
SOFTWARE PARK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวิมล อนุกูลประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 12500000
ประเภทธุรกิจ : ทำการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและวางระบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 410/110-111 ถ.รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2541-5031
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จำกัด