บริษัท ซอฟท์เนท เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ซอฟท์เนท เทคโนโลยี จำกัด
SOFTNET TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอรรคสิริ อัครวงษ์, นางสาวนฤมล ธรรมรัตน์สิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา วางระบบงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 312/140 หมู่ 3 ถ.สรงประภา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2928-8600
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟท์เนท เทคโนโลยี จำกัด