บริษัท ซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ ประเทศไทย จำกัด
SOFTWARE INTELLECTUAL RIGHT (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จำหน่ายซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/3 อาคาร วิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2525-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ ประเทศไทย จำกัด