บริษัท ซอฟท์ คอนโทรล จำกัด

บริษัท ซอฟท์ คอนโทรล จำกัด
SOFTCONTROL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจอร์จ ทรัปป, นางสาวเบญจมาศ พงศ์ฉบับนภา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับออกแบบ จัดเก็บ รวบรวม และจัดทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54 ยูนิต 1901-2 อาคาร บีบี ชั้น 19 ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2664-2300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟท์ คอนโทรล จำกัด