บริษัท ซอฟท์ เมคเกอร์ จำกัด

บริษัท ซอฟท์ เมคเกอร์ จำกัด
SOFT MAKER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวแม้นเดือน รัตนสัตยานนท์, นายกฤษณ์ สุเบญจา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 167/10 ถ.ประชาธิปไตย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2628-9991-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟท์ เมคเกอร์ จำกัด