บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด

บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด
SOFTWARE DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ วิทัศนานนท์, นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์, นางสาวชลทิชา ชื่นจิตร, นางสาวลดาวัลย์ อัศวะประภา, นางสาวนิภาภรณ์ เลิศหิรัญวณิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 ตุลาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้างเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2555 ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด