บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
SUNDAE SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนาวิก นำเสียง, นายวีระ งามผาติกุล, นายเคารพ ยนต์สมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินกิจการค้าซอฟท์แวร์ โปรแกรมสำเร็จรูป บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2991/45 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2634-8899
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด