บริษัท ซันไซน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ซันไซน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด
SUNSHINE EXPRESS PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงศักดิ์ สาทิสรัตนโสภิต, นายวิชชา สาทิสรัตนโสภิต, นางสาวสุณี เกิดประสพโชค
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร-เครื่องเขียน-อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/118-120 หมู่บ้าน เพลินใจ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-4700
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซันไซน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด