บริษัท ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SUN INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบั๊ค ซอน โฮ, นางเคียง ฮี โซ, นายวรวิทย์ คีรีกุลพันธ์, นายเกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์, นางมยุรี เกียรตินิรมิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มีนาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/561 ซ.อุ่นอนุสรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต 36 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-1877
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด