บริษัท ซัมมิท เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ซัมมิท เทคโนโลยี จำกัด
SUMMIT TECHNOLOGIES LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเตียว โซก ฮุน, นายดุง คิน ยี, นายเดช ก๋าทองทุ่ง, นางสาวชุลี อนันต์เจริญวัฒนา, นายณัฐพล ศรีบุตตะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2922/169 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2718-1891
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซัมมิท เทคโนโลยี จำกัด