บริษัท ซิกม่า คอมเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท ซิกม่า คอมเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
SIGMA COMTECH ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนิตยา ศรีสุขา, นายราชัน สิงห์ชุม, นายอรุณ สิทธิกุล, นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์, นายสมหมาย น่วมนิวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : บริการออกแบบเขียนและพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/136 ซ.บุญส่งโสพิศ ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2374-5733
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิกม่า คอมเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด