บริษัท ซินเนอร์ยี ซอฟต์ จำกัด

บริษัท ซินเนอร์ยี ซอฟต์ จำกัด
SYNERGY SOFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอิทธิพล ปฎิมาวิรุจน์, นายสมพล จูห้อง, นายวรพจน์ จันยั่งยืน, นายณัฐวุฒิ กุลวงษ์วาณิชย์, นายสราวุธ จันทรโชติเสถียร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 76 อาคาร ดี.เอฟ. ชั้น 5 ห้อง 503 ถ.ริมคลองแสนแสบ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2731-5075
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซินเนอร์ยี ซอฟต์ จำกัด