บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
SIMS COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมนึก เลี้ยงบำรุง, นางสาวกาญจนา มิน, นางสาวอังคณา เลี้ยงบำรุง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 เมษายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : บริการซ่อมบำรุง,ขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1131/70,72 อาคาร สหกรณ์เคหะสถานกรุงเทพฯ ชั้น 7 ถ.เทอดดำริห์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด