บริษัท ซิมเพิล คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ซิมเพิล คอมพิวเตอร์ จำกัด
SIMPLE COMPUTERS LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชัชฎา ทีมเสถียร, นายฮูเบอร์ ริกค์ แม็กซ์เวลด์, นางสาวรุ่งทิวา ทีมเสถียร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 3100000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 210 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิมเพิล คอมพิวเตอร์ จำกัด