บริษัท ซิมเพิล โอ.เอส จำกัด

บริษัท ซิมเพิล โอ.เอส จำกัด
XIMPLE O.S. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยิว ไค ซัง, นายชาคลีย์ นันทประทุม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ในโรงงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 135/272 หมู่ 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2979-9877
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิมเพิล โอ.เอส จำกัด