บริษัท ซิสคอม คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ซิสคอม คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด
SYSCOM COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายหวง จง จื้อ, นายสวี จิ่ง เซี่ยง, นายหวัง ชิ หลุง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 35200000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 175 อาคาร สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-5595
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิสคอม คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด