บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด
SYSTEMS DOT COM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายก้องเกียรติ เนกขัมม์, นายเมธา กังวานพงศ์, นายมาบัณฑิต เมืองคำ, นายสมเกียรติ เทียนส่องสกุล, นายธนันต์ นภาวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 7651200
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์,บริการบำรุงรักษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120/24-26 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2808-3189
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด