บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด
SYSNECT INFORMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอลงกรณ์ สถาปัตยานนท์, นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์, นายคุณากรณ์ สร้างศรีวงศ์, นายวรสิทธิ์ เติมจิตอารีย์, นายกิตติเทพ สูติกลางวิหาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17/38 หมู่ 4 ซ.โกสุมรวมใจ 15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2981-1354
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด