บริษัท ซีคาเมล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ซีคาเมล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
SEA CAMEL DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอรวรรณ เชียงอารีย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มีนาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางระบบติดตั้ง รับเขียนโปรแกรม จำหน่ายซอฟแวร์สำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22/71 ซ.ลาดพร้าว 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2955-7644
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีคาเมล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด