บริษัท ซีทีสแควร์เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ซีทีสแควร์เทคโนโลยี จำกัด
CT SQUARE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์, นายธเนศ ศรีวิรุฬห์ชัย, นายธเนศ วัฒนโกสิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจหลักโดยประกอบการพาณิชย์ อิเล็คทรอนิคส์สำหรับสินค้า บริการเทคโนโลยีทุกประเภท และในส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและขายปลีกคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/299 หมู่ 9 ซ.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2532-9070
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีทีสแควร์เทคโนโลยี จำกัด