บริษัท ซีทีเค ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ซีทีเค ซัพพลาย จำกัด
CTK SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเดชาวัต กวีกิจภิญโญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : ค้าและบริการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขตรวจสอบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว บริการติดตั้งซ่อมแซม แก้ไข ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 430/7 หมู่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2383-3466
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีทีเค ซัพพลาย จำกัด