บริษัท ซีนิกซ์ เอ็กซ์เพิร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีนิกซ์ เอ็กซ์เพิร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
XENIX X-PERT CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิทธิพร อ่วมอาจศึก, นางผกามาศ อ่วมอาจศึก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1320000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/3 อาคาร พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 ห้อง 531 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีนิกซ์ เอ็กซ์เพิร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด