บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด

บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด
ZENITH COMP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิวารักข์ พหลโยธิน, นายวิเชียร เหล่ารุ่งเรืองชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ประดิษฐ์ พัฒนา ออกแบบ ให้คำปรึกษาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมบุคคลากร กิจกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 388 อาคาร เอสพี ชั้น 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2273-0995
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด