บริษัท ซีวิส ดอต คอม จำกัด

บริษัท ซีวิส ดอต คอม จำกัด
ZWIZZ.COM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกัลย์สุดา บุนนาค, นายกลินท์ สุรวงศ์ บุนนาค, นายณศธร คงภักดี, นายสุรวงศ์ บุนนาค,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพัฒนาและใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69 ซ.ศาลเจ้า 7 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2353-2162
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีวิส ดอต คอม จำกัด