บริษัท ซีสเต็ม แอลไลแอนซ์ จำกัด

บริษัท ซีสเต็ม แอลไลแอนซ์ จำกัด
SYSTEMS ALLIANCE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิชัย กาญจนบูรณ์, นายสุพจน์ กริชพิพรรธ, นายเดชา กิตติศุภลักษณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 70000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่งเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 555 อาคาร รสาทาวเวอร์ ชั้น 11 ซ.พหลโยธิน 19 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-0370
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีสเต็ม แอลไลแอนซ์ จำกัด