บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
CK.CONSULT & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญส่ง พานิชยธรรม, นางสาวญาณิศากรณ์ สกุลศุภมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับทำวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน บริการทางด้านกฎหมายและบัญชี บริการ ขาย คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123/1 หมู่ 1 ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2976-0575-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด