บริษัท ซี.ดี.รอม คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ซี.ดี.รอม คอมพิวเตอร์ จำกัด
C.D.ROM COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชุตานนท์ ชิตทรงสวัสดิ์, นางสาวศุทธดา สุริยวนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 154-156 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0-4352-5617
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.ดี.รอม คอมพิวเตอร์ จำกัด