บริษัท ซี ดี เอส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซี ดี เอส โซลูชั่น จำกัด
CDS SOLUTION CORP., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพรัตน์ เปรมสุขวิศรุต, นายทรงพล พิบูลย์วงศ์, นายเวชชยันต กมลวารินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 163 อาคาร ไทยสมุทร ชั้น 3 ห้อง 3F ถ.สุริยวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-3041
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี ดี เอส โซลูชั่น จำกัด