บริษัท ซี ที ดี อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ซี ที ดี อินเตอร์เทรด จำกัด
CTD INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกมล อันตกร, นางสาวสมพร อัจฉริยานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกกระดาษและผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆเช่น เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 152/3 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-1951
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี ที ดี อินเตอร์เทรด จำกัด