บริษัท ซี.ที.ไอ. อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซี.ที.ไอ. อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
C.T.I.INTERTRADE CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุกัญญา ธีรอนันต์, นายเสรี วรภมร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์ไอ.ที, DHTV.
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 359/21 ถ.เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.ที.ไอ. อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด