บริษัท ซี วี เอส เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท ซี วี เอส เทคโนโลยี่ จำกัด
C V S TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคมสัน จันทรวิสูตร, นางธัญญา จันทรวิสูตร, นายคมกฤช จันทรวิสูตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มีนาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 60000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอุปกรณ์ และอุปกรณ์การศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/4 หมู่ 4 ซ.คลองบางกระอุ่น ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี วี เอส เทคโนโลยี่ จำกัด