บริษัท ซี เอส เจ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท ซี เอส เจ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด
C S J INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภากร มกรานนท์, นางสาวนุชสรา บงกชศิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไป อุปกรณ์และวัสดุสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 77/37 หมู่ 5 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-8657
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี เอส เจ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด