บริษัท ซี.เอส.โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ซี.เอส.โปรดักส์ จำกัด
C.S.PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาญชัย จินดาสถาพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/1-6 ซ.3 ถ.เทศบาล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-3816
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอส.โปรดักส์ จำกัด